Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitokseen kuuluu kaksi oppiainetta: laskentatoimi ja yritysjuridiikka. Kandidaatintutkinnossa voi opiskella laskentatoimen ja yritysjuridiikan erikoistumisalueilla.  Maisterintutkinnossa sekä laskentatoimella että yritysjuridiikalla on omat maisteriohjelmansa.

Laskentatoimi oppiaineena kuuluu kauppakorkeakoulujen ydinalueeseen. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa laskentatoimi on pitkään ollut opiskelijamäärältään ja perustutkintojen osalta suurin oppiaine. Laskentatoimen laitokselta valmistuneet ovat olleet työmarkkinoilla kysyttyjä ja vastavalmistuneiden työtilanne on ollut erittäin hyvä.

kauppis_akkredit_etusivu.png

 

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää